Jeśli wysłany kod nie działa lub chcesz wysłać dodatkowe kody, możesz skorzystać z opcji przesłania nowych kodów.

W tym celu zaloguj się do systemu i przejdź do szczegółów wybranej transakcji w zakładce Klienci / Transakcje / Lista transakcji. Z menu po prawej stronie wybierz opcję Wyślij nowe kody, a następnie uzupełnij pola formularza. Informacje o wysłanych produktach znajdą się w rejestrze transakcji.

Zakupione produkty mogą być także odebrane na stronie ze statusem transakcji, do której link jest wysyłany od razu po dokonaniu zakupu.