Po wysyłce wszystkich produktów z zamówienia system może automatycznie wystawić pozytywny komentarz o zdefiniowanej treści. W celu uaktywnienia tej opcji przejdź do zakładki Produkty / eBay / ustawienia, a następnie skonfiguruj ustawienia w sekcji Wystaw pozytywny komentarz po wysłaniu kodów