Automater jest narzędziem do wysyłki produktów cyfrowych i nie jest właścicielem towarów oferowanych do sprzedaży. System działa jedynie jako usprawnienie na drodze Klient - Sprzedawca. Jeśli zakupiony produkt nie działa to można skorzystać z ułatwienia jakim jest nasz wewnętrzny system reklamacyjny. Jeśli mimo tego nie uda się nawiązać porozumienia ze Sprzedawcą to należy zgłosić reklamacje w miejscu gdzie dokonano transakcji:

  • w przypadku zakupu na Allegro: rozpocznij spór do transakcji bądź skontaktuj się bezpośrednio z działem obsługi klienta Allegro,
  • w przypadku zakupu na eBay: rozpocznij spór do transakcji na eBay bądź PayPal tytułem niewywiązania się z transakcji przez Sprzedawcę,
  • w przypadku zakupu w sklepie internetowym: złóż reklamację u pośrednika u którego dokonano wpłaty, np. DotPay lub PayPal, tytułem niewywiązania się z transakcji przez Sprzedawcę.

Jeśli mimo wszystko nie uda się nawiązać porozumienia ze Sprzedawcą należy zgłosić sprawę na policję przekazując wszystkie informacje na temat transakcji. Na pisemny wniosek organów ścigania Automater sp. z o.o. udostępni wymagane dokumenty.