Jeśli klient zgłosił, że kody nie zostały dostarczone, możesz wysłać je ponownie na inny lub ten sam adres e-mail.

Zaloguj się do systemu i przejdź do szczegółów wybranej transakcji w zakładce Klienci / Transakcje / lista transakcji. Z menu po prawej stronie ponownie wybierz opcję Wyślij kody. Wybierz kody do wysłania i wprowadź adres e-mail.

Zakupione produkty można także odebrać na stronie statusu transakcji, do której link jest wysyłany na adres e-mail Klienta od razu po dokonaniu zakupie.