Jeśli na Twoich aukcjach eBay można wybrać wariant produktu, np. platformę lub typ, możesz przypisać do niego wybraną bazę kodów, temat i treść wiadomości. W tym celu przejdź do zakładki Produkty / eBay / lista aukcji, a następnie wybierz z listy aukcję dla której chcesz skonfigurować warianty.

Po przejściu do szczegółów monitoringu z prawego menu wybierz opcję Warianty aukcji. Jeśli warianty nie są widoczne na liście wybierz przycisk synchronizuj listę wariantów z eBay.

Po załadowaniu listy wariantów możesz przypisać im szczególne ustawienia. Jeśli:

  1. nie chcesz by system wysyłał kodów / plików dla określonego wariantu to kliknij w przycisk zablokuj wysyłanie kodów - transakcje nadal będą pojawiać się na liście, jednak kody / pliki nie zostaną wysłane;
  2. chcesz przypisać inną bazę kodów niż ta, z której korzysta monitoring aukcji, to wskaż ją w sekcji "Po zakupie tego wariantu przez Klienta wyślij kody z bazy";
  3. chcesz przypisać inną treść i temat wiadomości niż ta, z której korzysta monitoring aukcji, to odznacz pole "wyślij wiadomość o takim samym temacie i treści jak w ustawieniach monitoringu" i uzupełnij wartości.