System wyposażony jest w moduł monitoringu wysłanych wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona (np. skrzynka e-mail Klienta jest pełna lub nie istnieje), system wyśle Ci powiadomienie.

Aby sprawdzić historię wysłanych wiadomości, zaloguj się do systemu i przejdź do zakładki Klienci / Transakcje / Lista transakcji. Przejdź do szczegółów wybranej transakcji i wybierz Historia wiadomości z prawego menu. W tabeli znajdziesz listę wysłanych do klienta wiadomości wraz z ich statusem (przeczytane, wysłane, niedostarczone).

Jeżeli wiadomość z kodem została odczytana przez klienta, pole Liczba wysłanych kodów zostanie podświetlone na niebiesko na liście transakcji.