1. Pobierz paczkę instalacyjną - automater-plugin.zip.
  2. Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu i przejdź do zakładki Ulepszenia / Moduły.
  3. Kliknij w przycisk Załaduj moduł w prawej górnej części strony i wybierz pobrany plik wtyczki.
  4. Przejdź do zakładki Zainstalowane moduły lub wybierz przycisk Konfiguruj.
  5. Zaloguj się do systemu Automater.pl i przejdź do zakładki Ustawienia / ustawienia / API.
  6. Jeśli klucze nie są wygenerowane kliknij w przycisk Wygeneruj nowe klucze.

  7. Przepisz wartości API Key i API Secret do konfiguracji wtyczki i uruchom ją ustawiając pozycje Status na Aktywny.  8. W ustawieniach produktów w wybierz zakładkę Moduły i kliknij Konfiguruj dla modułu Automater.
  9. Wybierz istniejący produkt z listy (jeśli nie ma odpowiednika to należy go utworzyć w panelu Automater w zakładce Produkty / Sklep / lista produktów).  10. Gotowe - od teraz produkty powiązane z Automater będą wysyłane automatycznie.
Aktualizacja stanów magazynowych w sklepie na podstawie stanu baz kodów:

Opcjonalnie można skonfigurować opcję synchronizacji stanu magazynowego w połączonych produktach z bazami kodów. Do uaktywnienia tej opcji potrzebny jest dostęp do CRON i dodanie do niego poniższego wpisu:

*/20 * * * * /usr/bin/curl --silent http://adres-sklepu-internetowego.pl/modules/automater/cron.php &>/dev/null

W powyższym poleceniu należy zamienić adres-sklepu-internetowego.pl na adres swojego sklepu. Dodanie tej komendy spowoduje, że co 20 minut stan magazynowy będzie aktualizaowany.